Yhdistyksen kannanotto talletussuojan piiriin kuulumattomuudesta

 

TALLETUSUOJAN PUUTTUMINEN VAKUUTUSKASSOILTA HEIKENTÄÄ KASSOJEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ

Vuoden 2015 alusta lähtien vakuutuskassojen talletukset eivät ole kuuluneet talletussuojan piiriin. Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 1 luvun 3 §:n 12 kohdan c alakohdassa on säädetty, että korvauskelpoisella talletuksella tarkoitetaan muita talletuksia kuin vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen, eläkesäätiön ja vakuutuskassan talletuksia. Kyseisen säännös perustuu talletusten vakuusjärjestelmistä annetun direktiivin (2014/49/EU) 5 artiklaan. Talletussuojan piiriin kuuluvat edelleen kaikki yritykset, säätiöt sekä yhdistykset. Yritykset ovat talletussuojan piirissä yhtiömuodosta ja koosta riippumatta.

Vakuutuskassat ry pitää vakuutuskassojen rinnastamista tässä yhteydessä vakuutusyhtiöihin virheellisenä tulkintana. Sairauskassat toimivat suurelta osin samoin periaattein kuin yleishyödylliset yhdistykset. Toiminta rahoitetaan pääosin jäseniltä perittävillä maksuilla, toiminta on luottamustoimisesti hallinnoitua, eikä toiminnalla tavoitella voittoa. Vakuutuskassalaki säätelee tarkoin vakuutuskassojen toimintaa ja varojen käyttöä. Laki mm. velvoittaa kassat sijoittamaan varansa turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä kassan maksuvalmiutta silmällä pitäen (VKL 8 §). Käytännössä valtaosa kassoista toteuttaa tätä lain kohtaa sijoittamalla varansa pankkitalletuksiin. Talletussuojan puuttuminen vaarantaa kassojen vakavaraisuuden poikkeustilanteissa ja heikentää kassojen toimintaedellytyksiä muuttuvilla markkinoilla.

Sairauskassoja on Suomessa lähes 150 ja niissä jäseniä yhteensä yli 150 000. Kassoja toimii kaikilla toimialoilla. Sairauskassojen merkitys hyvinvoinnille on merkittävä ja niiden jäsenet ovat tyytyväisiä kassan tuomaan lisäturvaan. Myös työnantajat kokevat sairauskassan kanssa tehtävän yhteistyön arvokkaana ja työyhteisön kannalta merkityksellisenä. Sairauskassan jäsenyys lisää merkittävästi työhyvinvointia ja kiinnostusta oman hyvinvoinnin edistämiseen myös työuran jälkeen.

Vakuutuskassat ry toivoo, että sairauskassojen sekä hautaus- ja eroavustuskassojen talletukset voisivat jatkossa kuulua talletussuojan piiriin. Näin turvattaisiin jäseniltä kerättyjen jäsenmaksujen sijoittaminen kassan toiminnan turvaamiseksi.

Helsingissä 25.3.2015

Vakuutuskassat ry

 

Erkki Moisio                                                               Sirpa Nyberg

puheenjohtaja                                                           varapuheenjohtaja

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Erkki Moisio, p. 040 516 9804, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

toiminnanjohtaja Anneli Kaartinen, p. 050 563 3365, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Back to Top