STM: Aikuisille 45 euron alkuomavastuu reseptilääkkeistä - hallitus esitti lain vahvistamista

Lääkekorvausten maksu alkaa jatkossa vasta, kun potilaan reseptilääkekustannukset ylittävät 45 euroa kalenterivuonna. Tämä alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita. Lääkkeiden peruskorvausta nostetaan samalla nykyisestä 35:stä 40 prosenttiin.

Omavastuun käyttöönotto tarkoittaa sitä, että jatkossa vähäisiä ja satunnaisia lääkekustannuksia ei korvata, vaan lääkekorvaukset kohdennetaan erityisesti paljon lääkkeistään maksaville ihmisille. Peruskorvauksen nostaminen lieventää alkuomavastuun vaikutuksia niillä ihmisillä, joiden lääkeostot ylittävät alkuomavastuun mutta jäävät alle lääkeostojen vuotuisen omavastuukaton (lääkekatto). Myös alkuomavastuu kerryttää lääkekattoa.

Puolella lääkkeiden käyttäjistä alkuomavastuusta johtuva muutos lääkekustannuksissa (nousu tai väheneminen) on korkeintaan kymmenen euroa vuodessa. Noin 40 prosentilla lääkkeiden käyttäjistä lääkekustannukset nousevat 10-30 euroa vuodessa. Enimmillään lääkekustannukset nousevat alkuomavastuun verran eli 45 euroa vuodessa.

Hallitus on sitoutunut säästämään lääkekorvausmenoista 26 miljoonaa euroa vuositasolla. Alkuomavastuun käyttöönotto kattaa osan tästä säästötavoitteesta. Lisäksi reseptilääkkeiden hinnoittelua ja apteekkien hintaneuvontaa muutetaan. Apteekilla on aiempaa selkeämpi velvollisuus kertoa asiakkaalle edullisimmasta reseptilääkkeestä. Nämä toimet lisäävät kilpailua lääkemarkkinoilla, jolloin lääkkeiden alentuneista hinnoistahyötyvät myös potilaat.

Hallitus esitti asiaa koskevin lakien vahvistamista torstaina 19. maaliskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1.1.2016.

 

Liitteet  http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=13010752&name=DLFE-33906.pdf

Muualla palvelussamme  http://www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/toimeentulo_ja_vakuutusasiat/laakekorvausuudistus

Back to Top