Kela: Lääkärintodistus suoraan vastaanotolta Kelaan

 

Lääkärintodistusten välittäminen suoraan terveydenhuollosta Kelaan jatkuu.

A- lääkärintodistusten välittämistä Kelaan suoraan vastaanotolta pilotoitiin syksyn aikana Lahden kaupungin terveyskeskuksessa ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Piloteista saatiin hyviä kokemuksia ja välittäminen pilottiyksiköissä jatkuu. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä välitys on nyt käytössä  Tervolan ja Keminmaan lisäksi Kemin, Tornion ja Ylitornion terveyskeskuksissa ja Simon terveysasemalla.

Sähköinen välitys koskee toistaiseksi vain A-lääkärintodistusta. A-todistus on lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä kirjoitettava todistus. Kun lääkäri tallentaa A-todistuksen Potilastiedon arkistoon, todistus voidaan samalla välittää sähköisesti suoraan Kelaan sairauspäivärahan hakemista varten.

Todistuksen välittämiseen tarvitaan asiakkaan lupa. Potilas saa A-todistuksestaan tulosteen työnantajaa varten. Tulosteessa mainitaan, että todistus on välitetty Kelaan.

Todistusta ei enää tarvitse toimittaa erikseen sairauspäivärahahakemuksen liitteenä. Päivärahahakemukseksi riittää, että työnantaja ilmoittaa työnantajien asiointipalvelussa sairausajalta maksetun palkan. Jos asiakas ei ole työssä tai ei saa palkkaa sairausajalta, asiakas täyttää hakemuksen itse asiointipalvelussa.

Asiakas näkee Kelaan välitetyn todistuksen Kelan asiointipalvelussa ja Omakanta-palvelusta.

Kokeilu koskee toistaiseksi vain A-todistusta. Jatkossa on tarkoitus, että Kela saa muitakin lääkärintodistuksia sähköisesti lääkärin vastaanotolta. Todistusten välittäminen Kelaan ja muille vastaanottajille toteutuu myöhemmin Kanta-palvelujen laajennuksena. Asiaa koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle. 

Lisätietoja: Kanta-palvelujen laajennusta koskeva hallituksen esitys HE 345/2014

Back to Top