Yhdistyksen hallituksen päätöksiä

Vuoden viimeisen kokouksen hallitus piti Aulangolla 4.12. Joulukokoukseen oli kutsuttu myös varajäsenet suunnittelemaan seuraavan vuoden toimintaa. Paikalla oli kaikki varsinaiset jäsenet ja kolme varajäsentä. Keskusteluissa nousi esiin ajatus yhdistyskokouksen pitämisestä muualla kuin Helsingissä, sopivaa kokouspaikkaa selvitellään. Toukokuisen kokouksen yhteyteen päätettiin järjestää koulutusta ja virkistystä. Vakuutuskassalain uudistamista valmistelemaan perustettiin hallituksen jäsenistä koostuva työryhmä. Lisäksi käytiin läpi yhdistyksen taloustilanne ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu Helsingissä 30.1.2015.

Back to Top