STM: Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2015 vahvistettu

 

Sairausvakuutusmaksujen vuoden 2015 maksuprosentit vahvistettiin tänään 13.  marraskuuta.

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on ensi vuonna 1,32 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,49 prosenttia. Molemmat maksut pysyvät siis vuoden 2014 tasolla.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,08 prosenttia, ja palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksu 0,78 prosenttia palkasta tai työtulosta. Molemmat maksut laskevat 0,06 prosenttiyksikköä vuodesta 2014.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus pysyy vuoden 2014 tasolla ja on 0,13 prosenttia.

Sairausvakuutusmaksut kerätään verotuksen yhteydessä. Verohallinto tilittää vuonna 2014 maksujen tuottoina arviolta noin 3 631 miljoonaa euroa Kelalle käytettäväksi sairausvakuutusetuuksien maksamiseen. Lisäksi valtio rahoittaa sairausvakuutuksen kuluja vuonna 2015 arviolta noin 1 224 miljoonalla eurolla.

Valtioneuvosto vahvistaa sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuosittain annettavalla asetuksella. Nyt annettu asetus tulee voimaan vuoden 2015 alussa ja on voimassa vuoden 2015 loppuun.

Back to Top