STM: Esitys lääkekorvausten omavastuusta uudelleen lausunnoille

 

Lääkekorvausten maksu alkaisi jatkossa vasta, kun potilaan reseptilääkekustannukset ylittävät 45 euroa kalenterivuonna. Tämä alkuomavastuu ei koskisi alle 18-vuotiaita. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä käsitteli lääkekorvausjärjestelmän uudistamista koskevaa esitysluonnosta 6.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti esityksen lausuntokierrokselle, joka päättyy 20.11. 

Lääkkeiden peruskorvausta nostettaisiin nykyisestä 35:stä 40 prosenttiin. Peruskorvauksen nostaminen lieventäisi alkuomavastuun vaikutuksia niillä ihmisillä, joiden lääkeostot ylittävät alkuomavastuun mutta jäävät alle lääkeostojen vuotuisen omavastuukaton (lääkekatto). Myös alkuomavastuu kerryttäisi lääkekattoa.

Jatkossa vähäisiä ja satunnaisia lääkekustannuksia ei korvattaisi, vaan lääkekorvaukset kohdennettaisiin erityisesti paljon lääkkeistään maksaville ihmisille. Lääkekorvauksia kohdennettaisiin erityisesti paljon lääkkeistään maksaville ihmisille. Puolella lääkkeiden käyttäjistä alkuomavastuusta johtuva muutos lääkekustannuksissa (nousu tai väheneminen) olisi korkeintaan kymmenen euroa vuodessa.

Valtion säästötavoitteen toteuttamiseksi esitysluonnos sisältää myös lääkkeiden hinnoittelua ja apteekkien hintaneuvontaa koskevia muutoksia. Apteekilla olisi jatkossa aiempaa selkeämpi velvollisuus kertoa asiakkaalle edullisimmasta reseptilääkkeestä. Myös viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkkeiden hinnoittelua uudistettaisiin. Nämä toimet lisäisivät kilpailua lääkemarkkinoilla, jolloin lääkkeiden alentuneista hinnoista hyötyisivät myös potilaat.

Lääkekorvaustyöryhmä ehdotti viime vuonna alkuomavastuun käyttöönottoa. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä linjasi helmikuussa lääkekorvausuudistuksen suuntaviivat. Sen jälkeen hallitus päätti kehysriihessään lääkekorvausten 26 miljoonan euron lisäsäästöistä. Jo aiemmin lausunnoilla ollutta esitystä on sen vuoksi muutettu, ja esitys lähetetään uudestaan lausuntokierrokselle.  Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syyskaudella, ja uudistus tulisi voimaan vuoden 2016 alusta.

 

Katso lääkekorvausuudistus kuvana.

 

Vakuutuskassat ry:ltä pyydettiin lausunto uudesta esityksestä.

 

Back to Top