Miten ja missä asioissa suomalaista byrokratiaa ja sääntelyä voitaisiin sujuvoittaa ja parantaa? - puolueiden yhteinen työryhmä pyytää kansalaisilta ehdotuksia

 

Puolueiden yhteinen paremman sääntelyn ryhmä aloitti työnsä

Puolueet ovat päättäneet etsiä yhdessä ratkaisuja parempaan sääntelyyn. Lakeja säädetään aina tarpeeseen, mutta on tilanteita, jolloin lainsäädäntö tai viranomaiskäytännöt eivät toimi tarkoituksenmukaisesti tai sotivat kohtuuden tunnetta vastaan. Puolueet pyytävät nyt kansalaisilta ja järjestöiltä ehdotuksia siitä, miten ja missä asioissa suomalaista byrokratiaa ja sääntelyä voitaisiin sujuvoittaa ja parantaa. Ehdotukset voi jättää Ota kantaa- verkkosivustolle 16.11. mennessä.

Paremman sääntelyn ryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen /kok. Muut jäsenet ovat kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta /sd, toimitusjohtaja Matti Vanhanen /kesk, kansanedustaja Anna Kontula /vas, kansanedustaja Peter Östman /kd, poliittinen sihteeri Timo Juurikkala /vihr, viestintäsihteeri Jukka Jusula /ps ja valtiosihteeri Marcus Rantala /r.

Yhteinen työ pitää sisällään kolme päävaihetta: ehdotusten koonnin, virkamiesarvioiden keräämisen ja yhteenvedon tekemisen. Eri puolueilla on erilaisia painotuksia ja näkökulmia liittyen parempaan sääntelyyn. Ryhmä ei tee päätöksiä sääntelyn parantamisen toimenpiteistä, vaan päätökset tehdään normaaleina poliittisina prosesseina. "Ryhmän tavoitteena on, että materiaalia voidaan hyödyntää hallituspohjasta riippumatta seuraavan hallituksen ohjelmaa laadittaessa. Tavoitteena on tehdä yhteinen taustatyö ja avata keskustelu kansalaisille ja järjestöille", toteaa ryhmän puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen.

Paremman sääntelyn ryhmä aloitti työskentelynsä pääministerin koolle kutsuman puolueiden yhteisen neuvonpidon jälkeen. Neuvonpidossa todettiin, että useat puolueet ovat olleet aktiivisia sääntelyn parantamiseen ja sujuvoittamiseen liittyvissä kysymyksissä ja että juuri nyt on otollinen aika toimia yhdessä. Hallitus tulee teettämään ehdotuksista yhteenvedon ja vaikutusarvioinnin. Työn on tarkoitus palvella päätöksentekijöitä kaikilla hallinnonaloilla ja -tasoilla. Ehdotukset kootaan yhteen ja materiaali käsitellään paremman sääntelyn ryhmässä.

Lisätiedot: ympäristöministerin erityisavustaja Kristiina Kokko, p. 050 3423 654 ja pääministerin eduskunta-avustaja Antti Vesala, p. 09 432 4169

www.otakantaa.fi

 

Back to Top