STM: Sairausvakuutuksesta säästetään 75 miljoonaa euroa

Sairausvakuutuksessa säästettäisiin aikuisten hammashuollon Kela-korvauksista, matkakorvauksista sekä Kelan harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta yhteensä 75 miljoonaa euroa. 

Hammashuollossa potilas saisi hampaiden tarkastuksesta Kela-korvauksen jatkossa vain joka toinen vuosi. Näin yksityisen hammashuollon korvauskäytäntö seuraisi julkisessa hammashuollossa tehtyä linjausta, jonka mukaan aikuisten hampaat tarkastetaan vain joka toinen vuosi. Korvaus maksettaisiin kuitenkin edelleen joka vuosi, jos tiheämpi käyntiväli olisi potilaan terveydentilan vuoksi tarpeellinen.

Samalla alennettaisiin potilaalle yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin antamasta hoidosta maksettavia Kela-korvauksia. Keskimäärin yksityisestä hammashoidosta korvattaisiin potilaalle jatkossa 24,1 prosenttia nykyisen 29,5 prosentin sijaan. Yksityisestä hammashoidosta korvattaisiin korvaustason laskemisen jälkeenkin hieman suurempi osuus kuin muusta yksityislääkärin antamasta hoidosta. 

Sairausvakuutuksesta korvattavien matkojen matkakohtainen omavastuu nousisi 14,25 eurosta 16 euroon. Samalla matkakustannusten vuosittainen omavastuu eli niin kutsuttu matkakatto nousisi 242,25 eurosta 272 euroon. Matkakatto vastaisi edelleen 17 yhdensuuntaisen matkan yhteenlaskettuja omavastuuosuuksia. Lisäksi potilaita ohjattaisiin entistä voimakkaammin tilaamaan matkansa Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneiden välityskeskusten kautta. Jos potilas tilaisi matkan käyttämättä välityskeskusta, matkakohtainen omavastuu olisi 32 euroa eikä sitä laskettaisi mukaan matkakattoon.

Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen on lain mukaan käytettävä rahasumma, joka vastaa neljää prosenttia vakuutetuilta kerättävistä sairausvakuutusmaksuista. Lakisääteistä vähimmäismäärää alennettaisiin kahteen prosenttiin sairausvakuutusmaksuista. Eduskunta kuitenkin päättää edelleen valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä harkinnanvaraiseen kuntoutukseen käytettävien varojen todellisesta määrästä. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen on esitetty 82,1 miljoonaa euroa.

Jotta sairausvakuutuksen säästöt kohdistuisivat valtion rahoitusosuuteen, sairausvakuutuksen rahoitusosuuksia muutettaisiin siten, että vakuutetut rahoittaisivat sairaanhoitovakuutuksen kuluista 55,1 prosenttia ja valtio 44,9 prosenttia.

Sairausvakuutuksen säästöt toteutettaisiin asteittain ensi vuodesta alkaen ja ne olisivat täysimääräiset vuonna 2017. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 16. lokakuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.


 http://www.stm.fi/toimeentulo/tuet_ja_etuudet/sairaudet_ja_kuntoutus


Back to Top