VM: Hyvään virkakieleen!- kampanja kannustaa selkeään ja ymmärrettävään viranomaisviestintään

Hyvään virkakieleen! -kampanjalla kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään, tarjotaan keinoja viestinnän selkeyttämiseen ja muistutetaan selkokielen käytön tarpeesta. Kampanja jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Kampanjan avajaistilaisuus järjestettiin maanantaina 13.10.2014 eduskunnan Kansalaisinfossa. Kampanjan kummina toimiva liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen kiinnitti huomiota avajaispuheessaan hallinnon avoimuuteen.

- Julkishallinnon on oltava entistäkin tarkempi siitä, että meitä ymmärretään, kun teemme päätöksiä ja kerromme asioistamme. Selkeä virkakieli on kriittinen osa organisaation tehokasta, tuottavaa ja vaikuttavaa toimintaa. Selkeä kieli tukee aina myös julkisen toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Selkeä kieli on palvelua, jota yhteiskunta saa viranomaisiltaan vaatia, korosti kansliapäällikkö Pursiainen.

Pääministeri Alexander Stubbin ja opetusministeri Krista Kiurun tervehdykset virkakielikampanjalle

- Tässä ajassa kampanja hyvän virkakielen puolesta on enemmän kuin tervetullut. Maailman monimutkaistumisen ei tarvitse kuitenkaan välttämättä tarkoittaa lakitekstien tai arjen asioinnin muuttumista yhtä monimutkaiseksi. Hyvän virkakielen kampanja kattaa kaikki virastot ja kunnat. Siten kampanja koskettaa oikeasti tavalla tai toisella meitä kaikkia. Sana ministeri tulee latinankielen sanasta minister, joka tarkoittaa palvelijaa. Ministerit, ministeriöt, virastot ja kunnat palvelevat kaikki viime kädessä yhtä tarkoitusta: Suomen ja sen kansan etua. Yksinkertaisimmillaan tämä lähtee siitä, että me teemme sen ymmärrettävällä ja selkeällä kielellä, pääministeri Stubb totesi tervehdyksessään.

- Viestintä monipuolistuu kaiken aikaa ja käymämme keskustelu on vapaamuotoisempaa kuin ennen. Selkeä kieli takaa sen, että hallinto nähdään tulevaisuudessa mahdollistajana yhteiskunnassamme. Eri tilanteissa on osattava viestiä eri tavoin. Erityisen tärkeänä näen sen, että osaamme viestiä ymmärrettävällä tavalla myös tulevaisuuden rakentajille eli nuorille, totesi opetusministeri Krista Kiuru avajaisten videotervehdyksessään.

Virkakielikampanja on julkisen hallinnon yhteinen ponnistus kohti selkeitä ja ymmärrettäviä tekstejä

Kampanjan järjestävät valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke, Kotimaisten kielten keskus, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, eduskuntatiedotus, Kuntaliitto ja Kehitysvammaliitto (Selkokeskus).

Kampanjassa on mukana monia pilottiorganisaatioita, muun muassa liikenne- ja viestintäministeriö, Tampereen kaupunki, Vaasan kaupunki, Maahanmuuttovirasto, Kela ja Verohallinto. Pilottiorganisaatiot kertovat kokemuksistaan kampanjan aikana, miten ne ovat onnistuneet parantamaan kielenkäyttöään ja selkeyttämään tekstejään.

Virkakielikampanjaan liittyy monipuolinen verkkomateriaali organisaatioille

Hyvään virkakieleen! -kampanja tekee tunnetuksi Hyvän virkakielen toimintaohjelman suosituksia. Toimintaohjelma tarjoaa virastoille ja kunnille keinoja, joiden avulla päästään parempaan virkakieleen.

- Viranomaisia kannustetaan kampanjan aikana siihen, että omat hyvät ratkaisut kannattaa kertoa muillekin ja että muilta virastoilta voi puolestaan saada hyviä ideoita omaan työhön.  Kotuksen virkakieli- ja nimistöasiantuntijat ovat laatineet Kotuksen sivuille monenlaista aineistoa virastojen ja niiden työntekijöiden tueksi, ja aineistoa tehdään kaiken aikaa lisää. Luonnollisesti tarjotaan myös maksullista koulutusta halukkaille virastoille. Niin ikään Selkokeskus on tehnyt aineistoa, joka sekin löytyy Kotuksen sivuilta. Hyvän virkakielen edistämiseksi kannattaakin tehdä työtä monella rintamalla. Kun virkakieli on selkeää, säästyy paljon aikaa, vaivannäköä ja rahaa, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kotuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi korosti avajaispuheessaan.

Hyvään virkakieleen kuullen ja kokeillen

Virkakielikampanja avattiin kansainvälisenä selkeän kielen päivänä 13.10., jolloin kansalaiset ja viranomaiset eri puolilla maailmaa tempaisevat ymmärrettävien tekstien puolesta.

Päivä on myös kansainvälinen epäonnistumisen päivä. Sen vietolla muistutetaan, että virheistä oppii. Joka ei yritä muutosta, ei tee erehdyksiäkään − tai ainakin toistaa turvallisesti vanhoja virheitä.

Julkishallinto vaihtaa siis kampanjan myötä näkökulmaa ja kuulostelee entistä tarkemmin, miten järjestelmät ja tekstit toimivat kansalaisten, muiden yhteistyö­kumppanien ja asiakkaiden mielestä. ´

- Selkeän kielen edistäminen on tärkeä osa Avoin hallinto -ohjelmaa, totesi finanssineuvos Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä.

Virkakielikampanjan juuret hallitusohjelmassa

Hyvään virkakieleen! -kampanja perustuu Kataisen hallitusohjelmassa määriteltyyn tavoitteeseen ”Laaditaan toimintaohjelma lainsäädännön, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi”.

Lisätietoja verkossa:

Viraston huoneentaulu
Kotus virkakielipalsta
Virkakielikampanja facebookissa

Kampanjasivut www.virkakielikampanja.fi 

 

Back to Top