Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle 2015: hammashoidon korvaukset pienentyvät

Sairausvakuutuskorvauksien arvioidaan olevan 5 mrd. euroa vuonna 2015 (vuonna 2014 arviolta 5,1 mrd. euroa). Menojen vähennys johtuu sairausvakuutuksen säästöistä. Sairausvakuutuksesta korvattavien matkojen matkojenyhdistelytoiminta laajennetaan koko maahan. Lisäksi matkakohtaista omavastuuosuutta korotetaan. Hammashoidon korvaustasoa alennetaan ja hampaiden tarkastuksesta myönnetään korvausta nykyistä harvemmin. Lisäksi Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahaa alennetaan. Näillä toimilla säästetään noin 66 milj. euroa vuonna 2015.

Sairausvakuutuksen aiemmat ja tulevat säästöt kohdennetaan valtiolle. Sairausvakuutuksen rahoitusosuuksia muutetaan vuosille 2015-2016 siten, että vakuutettujen rahoitusosuus sairaanhoitovakuutuksen kuluista on 55,1 % ja valtion osuus 44,9 %.

 

Back to Top