Vakuutuskassat ry on huolissaan etuusmaksatuksen keskittämisestä Kelaan

Kelan Arkki-hankkeessa on käynnistynyt maksujenhallinnan esiselvitys, joka sisältää työpaikkakassojen etuusmaksatuksen keskittämisen Kelaan. Muutos edellyttää sairausvakuutuslain ja sen täytäntöönpanoasetuksen muuttamista. Nykyisen käytännön mukaisesti työpaikkakassan käsittelijä tekee etuuspäätöksen Kelan järjestelmillä, jonka jälkeen hän kirjaa maksun. Etuusmaksatuksen keskittämisen myötä etuuspäätöksessä ja asiakkaan asiointipalvelussa maksujaksot ja maksupäivät olisivat todellisia maksupäiviä. Työpaikkakassan jäsenet saisivat jatkossa Kelan maksaman korvauksen ja kassan maksaman lisäetuuden kahtena eri suorituksena.

 

Vakuutuskassat ry on huolissaan näiden suunnitelmien vaikutuksista työpaikkakassojen toimintaan. Jäsenten palveleminen vaikeutuu etuusmaksatuksen siirtyessä pois kassalta. Kokonaisvaltainen asiointi omassa kassassa on merkityksellinen asia kassojen jäsenille. Erityisen tärkeää kassojen palvelu on uusille jäsenille ja ikääntyville työntekijöille.  Maksatuksen siirtäminen Kelaan hankaloittaa myös kassojen maksamien lisäetuuksien laskemista.Kassoissa tehtävän työn määrä tältä osin lisääntyy ja käytettäviin ohjelmistoihin joudutaan todennäköisesti tekemään muutoksia.

Suunnitellut muutokset heikentäisivät erityisesti ns. täydennyspäivärahakassojen toimintaedellytyksiä. Täydennyspäivärahakassat hoitavat myös sairausajan palkanmaksun työnantajan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Sairauspäivärahat maksetaan palkkakausien mukaan. Nykyinen käytäntö mahdollistaa jäsenten asioiden käsittelemisen viivytyksittä. Täydennyspäivärahakassoihin lääkärintodistukset saadaan nopeasti ja mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä päästään pyytämään heti sairauden alusta. Näin käsittelyajat ovat lyhyitä, eikä jäsenen tarvitse odottaa sairausajan korvauksia.

Työpaikkakassojen henkilöstöllä on ammattitaito palvella kassansa jäseniä. Sujuva asioiminen omassa kassassa lisää työhyvinvointia ja lyhentää sairauspoissaoloja. Työpaikkakassoja on Suomessa yli 60 ja niissä jäseniä yhteensä yli 100 000. Kassoja toimii kaikilla toimialoilla.

Vakuutuskassat ry toivoo, että työpaikkakassat voisivat jatkossakin palvella jäseniään ja maksaa Kelan etuudet nykykäytännön mukaisesti.  

Helsingissä 19.8.2014

Vakuutuskassat ry

 

Erkki Moisio                                                               Sirpa Nyberg

puheenjohtaja                                                           varapuheenjohtaja

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Erkki Moisio, p. 040 516 9804, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  

toiminnanjohtaja Katri Ignatius, p. 050 563 3365, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Back to Top