STM:Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta aloittaa

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta on asetettu toimikaudeksi 5.6.2014-31.5.2015. Neuvottelukunta on uusi, ja se jatkaa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon viime vuonna käynnistämää vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän ehdottamien toimenpiteiden  ja muiden kehittämisehdotusten toteutumista.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ministeri Risikko, ja siinä on edustus seuraavista organisaatioista:

  • Eläketurvakeskus
  • Finanssialan Keskusliitto
  • Kela
  • oikeusministeriö
  • Oikeutta vakuutetuille ry
  • sosiaali- ja terveysministeriö
  • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (eri potilasjärjestöjen edustajia)
  • Suomen Lääkäriliitto
  • Suomen Potilasliitto ry
  • Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry

Osana työryhmän ehdotusten toteuttamista sosiaali- ja terveysministeriön stm.fi-verkkopalveluun on  koottu tietoa etuuksien ja korvauksien hakemisesta ja käsittelystä sosiaalivakuutuslaitoksissa. Sivuilla avataan myös hoitavan lääkärin ja vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin erilaisia tehtäviä.

  www.stm.fi/korvaukset

Back to Top