Kela: Toimintakertomus 2013 luettavissa verkossa

Etuuskulut kasvoivat 3,3 %, ja ne olivat yhteensä 13,6 mrd. euroa.

Vuotta 2013 leimasivat säästöpaineet ja kovat odotukset Kelan toiminnan onnistumiselle. Kokonaisuutena etuuskulut kasvoivat 3,3 % edellisvuodesta. Työttömyyskorvaukset kasvoivat jo viidettä vuotta peräkkäin: lisäys oli 18,5 %. Yhteensä työttömyyskorvauksia maksettiin 1 683 milj. euroa. Eläkevakuutuksen etuusmenot kasvoivat 2,3 %, mutta sairausvakuutuksen menot, ilman kuntoutusta, vähentyivät 0,3 %. Kuntoutusetuuksia maksettiin 380,2 milj. euroa. Muut sosiaaliturvamenot kasvoivat 6,9 %.

Lue toimintakertomus 2013 kokonaisuutena verkossa.

Back to Top