Kela: Lääkkeiden uusia erityiskorvausoikeuksia myönnetään eniten diabetekseen

  
Vuonna 2013 uusia erityiskorvausoikeuksia myönnettiin eniten diabeteslääkkeisiin. Korvausoikeuden sai 26 000 diabeetikkoa, mikä oli lähes yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2013 lopussa diabeteksen hoidossa käytettävien lääkkeiden erityiskorvausoikeus oli 286 000 henkilöllä. Määrä on kaksinkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa. Yleisin erityiskorvattava sairaus on edelleen krooninen verenpainetauti. Sen perusteella on myönnetty lähes puoli miljoonaa oikeutta.

Joka neljännellä on oikeus erityiskorvattuihin lääkkeisiin

Kela voi myöntää vaikean ja pitkäaikaisen sairauden lääkkeisiin erityiskorvausoikeuden. Tällöin lääkkeistä maksetaan sairausvakuutuskorvauksena peruskorvausta suurempi korvaus.

Vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 1 303 000 suomalaisella eli joka neljännellä oli oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin. Myönnettyjä oikeuksia oli kaikkiaan kaksi miljoonaa, mikä tarkoitti keskimäärin 1,6 oikeutta henkilöä kohti. Korvausoikeuksien määrä ei sisällä rajoitetusti erityiskorvattuja oikeuksia.

Kroonisen verenpainetaudin jälkeen toiseksi yleisin erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttava sairaus oli diabetes. Kolmanneksi yleisin oli krooninen keuhkoastma, jonka vuoksi erityiskorvausoikeus oli 248 000 henkilöllä. Näiden kolmen sairauden korvausoikeuksien osuus oli puolet kaikista erityiskorvausoikeuksista.

Yhteensä 797 000 henkilöllä oli yksi korvausoikeus. Heistä joka neljännellä tämä oikeus oli myönnetty verenpainetaudin perusteella ja noin joka viidennelle astman perusteella.
Kaksi korvausoikeutta oli 316 000 henkilöllä. Kahden korvausoikeuden yhdistelmistä tavallisin oli verenpainetauti ja diabetes. Tällainen yhdistelmä oli 62 200 henkilöllä.

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2013 (pdf)

Back to Top