Uusia työryhmiä

Kesän aikana perustettiin sähköisen asioinnin kehittämisen työryhmä, johon osallistuu kassaväkeä, ohjelmistoyhtiö YAP ja lisäetuusohjelmatoimittajia. Työryhmän tarkoituksena on selvittää sähköisen asioinnin kehittämismahdollisuuksia kassojen käyttöön. Tässä vaiheessa ohjelmistotoimittajat ja YAP tekevät vaatimusmäärittelyä projektin etenemisestä ja asioinnin rakentamisen kustannuksista.

Kesän aikana perustettiin myös Kelan kehittämistyöryhmä, jossa on Kelan ja työpaikkakassojen edustajia. Työryhmä pyrkii edistämään yhteistoimintaa ja toimintatapoja, sekä Kelan ja kassojen välistä kommunikaatiota. Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa.

Back to Top