Vuosikokous pidettiin

Vakuutuskassat ry:n varsinainen yhdistyskokous pidettiin 24.5.2013. Kokouksessa mm. vahvistettiin tilinpäätös ja käsiteltiin muut sääntömääräiset asiat. Jäsenkassojen vuosimaksu pysyy samalla tasolla edellisvuoteen nähden.

Kolmesta erovuorossa olevasta hallituspaikasta käytiin vaali, jossa valittiin uudelleen erovuorossa ollut Sirpa Nyberg HOK-Elannon sk:sta. Uusina jäseninä valittiin Erkki Moisio Linnavuoren sk:sta ja Juhani Simula Karihaaran sk:sta. Erovuorossa olleet Hilkka Lähteenmäki ja Hannu Sipilä jättäytyivät pois hallituksesta. Hallituksessa jatkavat edelleen Taina Tuominen Lokomon sk:sta, Pasi Untolahti Kuusankosken tehtaiden sk:sta ja Minna Kuosmanen Sk Sillasta. Kokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Taina Tuominen ja varapuheenjohtajaksi Minna Kuosmanen.

Kokouksen alkuun puheenjohtaja kertoi edellisessä hallituksen kokouksessa tehdystä tarkennuksesta ohjeeseen koskien KHO:n päätöstä eläkeläisjäsenten sv-oikeudesta kassoissa.

Molemmista em. asioista on lähdössä tiedote kassoille.

Back to Top