Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 30.09.21

Kela: Kelan etuusmenot kasvoivat koronavuonna miljardilla eurolla  

STM: Hallitus suosittelee etätyötä leviämisalueille toistaiseki

STM: Koronavirustutkimuksen Kela-korvaus myös jatkossa 100 euroa

STM: Uusia tarkistuspisteitä sairauspäivärahakaudelle - tavoitteena tukea työhön paluuta ja kuntoutustarpeen tunnistamista

STM: Valtion kaupallisen rokotetutkimusyhtiön perustaminen hyväksytty valtioneuvoston istunnossa 

STM: Muutoksia hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä annettuun valtioneuvoston asetukseen

STM: Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän mietintö valmistunut 

STM: Koronarokottamisten ja -testausten sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia jatketaan 30.6.2022 asti 

STM: Vuoden 2022 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu

STM: Eduskunta hyväksyi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain kokonaisuudistuksen

STM: Hallituksen esitys hoitotakuun lainsäädännöstä lausuntokierrokselle 

STM: Työeläkevakuutusmaksu vuodelle 2022 vahvistettu

STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät ja tulorajat nousevat hieman vuonna 2022

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2022

STM, THL ja Kela: EU:n koronatodistus nyt henkilöille, jotka ovat sairastaneet koronan ja saaneet yhden rokotuksen

THL: Riskiryhmien maksuttomat influensssarokotukset ovat alkaneet 

STM: Uusi sanasto määrittelee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset käsitteet

Kela: Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 2,1 %. 

STM: Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2022

STM: Koronarokottamisten ja -testausten sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia esitetään jatkettavaksi

STM: Monikanavarahoituksen purkamista valmistelemaan parlamentaarinen työryhmä  

Fiva: Suomen finanssisektori vakavarainen - talous elpyy mutta riskit ovat edelleen koholla

STM: Koronapassia koskeva hallituksen esitys eduskunnalle syyskuun puolivälissä

STM: Koronakriisin hallintaan uusittu toimintasuunnitelma

STM: Apteekkipalvelujen ja lääkkeiden saatavuutta parannetaan

STM: Koronapassin valmistelu etenee - lainsäädäntöä valmisteleva ryhmä asetettu

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2022

OM: Oikeusministeriön ehdotus valtion valtion talousarvioon 2022 

STM: Syöpäseulontoja laajennetaan

STM: EU:n koronatestitodistus ja sairastetun koronavirustaudin todistus Omakantaan 14.7

STM: Hallituksen esitys sote-uudistukseksi ja sen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa

STM: Apteekkipalveluiden saatavuutta ja sujuvuutta parannetaan - hallituksen esitys eduskuntaan 

STM, THL ja Kela: EU:n koronatodistus nyt saatavilla Omakannasta

STM: STM on antanut ohjauskirjeen koronatodistusten antamisesta terveydenhuollossa 

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous 27.5 ja 10.6.2021

STM: Ministeriöt puoltavat etätyösuosituksen jatkamista kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla kesän yli 

STM, THL ja Kela: EU:n koronarokotustodistus käyttöön Suomessa 22.6

STM: Sote-uudistus eduskuntakäsittelyyn

Fiva: Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2021: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla 

 

STM: Tartustatautilain väliaikaisten pykälien voimassaoloa jatketaan vuoden loppuun 

STM: Koronatodistukset Omakannasta

Kela: Kelan vuosi 2020

STM, THL ja Kela: Rokotustodistukset tulevat kansalaisille näkyviin Omakannassa vaiheittain

OM: Yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset voivat myöhentää kevätkokouksiaan

Kela: Kelan englannin-, venäjän- ja vironkieliset etuusesitteet on julkaistu

STM: Puoliväliriihen päätökset edistävät hyvinvointia ja tukevat toipumista koronakriisista

STM, THL ja Kela: Koronatodistuksen aikatauluista lisätietoa  

STM: Hallituksen esitys perhe-eläkkeiden uudistamisesta eduskuntaan

Oikeusministeriö: Osakeyhtiöille, asunto-osakeyhtiöille, osuuskunnille ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää kevätkokouksiaan

Kela: Työterveyshuollon sairaanhoidon etäpalveluiden korvaamista laajennetaan 

STM: Rokotusjärjestystä täsmennetään - muutoksia myös rokotusten amtamisoikeuteen

STM:Kuntainfo: Asiakasmaksulakiin muutoksia 1.7.2021 alkaen

STM: Koronarokottamisten korvaamista laajennetaan työterveyshuollossa - myös matkakustannukset korvataan

Fiva: Suomen finanssisektori säilyi vakavaraisena vuonna 2020 

STM, THL ja Kela Suomen koronarokotustodistus tehdään EU-mallin mukaiseksi

STM: Kolumni: Tilannekuva selkiytymässä sosiaaliturvan rakenteellisista ongelmista 

STM,THL,Kela: Sähköiseen koronarokotustodistukseen tulevia tietoja täsmennetty

STM: Tartuntatautilain muutos on vahvistettu 

STM: Hallitus esittää koronarokottamisten korvaamisen laajentamista työterveyshuollossa

STM: Suomessa valmistellaan sähköistä rokotustodistusta koronarokotteen saaneille 

STM: Hallitus linjasi hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä 

STM: Kanta-palvelujen painopisteet vuodelle 2021 on vahvistettu

Kela: Sairauspoissaolot kääntyivät laskuun koronavuonna 2020 

FINE: Asiakkaan tunnistaminen, huijaukset ja korona näkyivät yhteydenotoissa FINEen

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan suositus luottolaitosten voitonjaosta

STM: Asiakasmaksulaki uudistuu -  lakimuutokset voimaan 1.7.2021

Kela: Muutoksia Kela etuuksiin vuonna 2021

Finanssivalvonta: Uusi toimenpidehinnasto voimaan 1.1.2021

STM: Koronavirustutkimuksen Kela-korvaus nousee 100 euroon

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

STM: Valtiontakuu Covid-19 -rokotteiden vakuuttamiseksi

STM: Hallitus esittää Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamista

STM: Lakimuutos koronavirustutkimuksen Kela-korvauksen taksan sääntelyyn

STM: Tartuntalain muutos eduskuntaan

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2020

STM: Hallituksen esitys sote-uudistukseksi ja uudistusta koskeva lainsäädäntö etenee eduskuntaan

STM: Koronaepidemia vaikeutuu - tekstiviesti alueellisten ohjeiden tueksi

STM: Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää korotetaan 0,32 prosenttiyksiköllä  

STM: Monikanavarahoituksen purkamisen valmisteluryhmät asetettu 

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan vuoden 2020 valvontamaksu 

STM: Vuoden 2021 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu

STM: Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisylle nollavisio 

STM: Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2021 vahvistettu

STM: Hallitus esittää koronatestauksen Kela-korvauksen korottamista 

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2021

STM: Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi

STM: Apteekkipalveluiden saatavuutta ja sujuvuutta parannetaan -lakiesitys lausunnolle

STM: Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2021 

STM: Hallitus on tehnyt muutoksia sote-uudistuksen lakiluonnokseen lausuntokierroksen perusteella

OM: Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää etäyhteyksin myös jatkossa

STM: Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020

STM: Sote-uudistuksen lausuntokierroksella jätettiin 773 lausuntoa 

OM: Riita-asioiden oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet

STM: Perhe-eläketurvaa uudistetaan - hallituksen esitys lausunnolle 

STM: Sosiaaliturvakomitea aloittaa ongelmien selvittämisen sosiaaliturvan monimutkaisuudesta 

STM: Asiakasmaksulain uudistus eduskuntaan - lisää maksuttomia sosiaali- ja terveyspalveluja

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektori on toistaiseksi kestänyt koronapandemian vaikutukset - toimintaympäristö säilyy kuitenkin epävarmana

OM: Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiselle etäyhteyksin esitetään jatkoa

STM: Koronatestausvalmiuden kansallinen koordinaatioryhmä aloittaa työnsä

STM: Suomi mukaan EU:n yhteiseen rokotehankintaan

STM ja THL: Uusien koronavirustarjuntojen määrä Suomessa edelleen kohtalaisen pieni. Päivittäiset testausmäärät kasvaneet.

STM: Parasetamolia tai deksametasonia sisältävien lääkkeiden myyntiä rajoitetaan

STM, THL: Koronavirustartuntojen määrä on selvästi noussut uudella seurantajaksolla 

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2021 

STM: Sote-maakuntakierros vierailee 22 alueella elo-syyskuussa

STM: Muutoksia lääkelainsäädäntöön: tavoitteena parantaa lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä

Huoltajien mahdollisuutta asioida sähköisesti alaikäisen puolesta laajennetaan 

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous 27.5 ja 10.6.2021

STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevat hallituksen lakiluonnokset lausunnolle

THL: Terveyskeskusten kiireettömän sairaanhoidon vastaanottokäynnit puolittuivat kevään aikana

THL: Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen hyödyttäisi ikääntyneitä ja pienituloisia, mutta toisi helpostusta alkuvuoden maksutaakkaan 

STM: Sosiaaliturvan ongelmista muodostuu neljä kokonaisuutta

STM: Hallitus linjasi sote-uudistuksen valmistelun lähtökohdat 

STM & THL: Koronavirusepidemia on jonkin verran hidastunut kahdessa viikossa

STM: STM:n hallinnonalalle esitetyt määrärahat lisätalousarvioon

STM: Muutoksia koronavirusepidemian vuoksi asetettuihin rajoituksiin 1.6 alkaen

Fiva: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä työeläkelaitosten vakavaraisuus 31.3.2020

Kela: Kelan vuosi 2019

STM: Yleisötilaisuuksissa noudatettava ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä 

STM: Valtioneuvoston päätös koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi

STM: STM ohjeistaa aluehallintoviranomaisia päättämään koulutilojen avaamisesta ja yleisötilaisuuksien rajoituksista   

STM: Koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea

Kela: Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimuksesta ja vasta-ainetesteistä saa Kela-korvauksen

Kela: Koronavirusepidemian vaikutukset työterveyshuollon korvaamiseen

STM ja THL: Epidemia on hidastunut voimakkaasti Suomessa

Kela: Kela selkiyttää yksityisten etälääkäripalveluiden korvaamista

STM: Sosiaali- ja vakuutuslainsäädäntöön muutoksia EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta

STM: Lisätalousarviossa varoja koronaan liittyviin mm. varusteisiin, lääkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin

STM: Kehysriihen päätökset parantavat sosiaali- ja terveyspalveluja sekä lääkehuoltoa

Kela: Missä tilanteessa voi saada tartuntapäivärahaa?

STM: Työnantajan työeläkevakuutusmaksuja esitetään alennettavaksi koronaviruksen aiheuttaman vaikean taloustilanteen vuoksi 

STM: Heli Backman STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi 

STM: Lääkkeiden riittävyys ja lääkejakeluketjun varmistaminen

STM: Oppilaitokset suljetaan ja yli 10 henkilön yleisötilaisuudet kielletään

STM: Kansalaisille suunnattu koronavirustietoa sisältävä digipalvelu on avattu

Kela: Kelan selkoesitteet vuodelle 2020 on julkaistu 

Kela: Tartuntapäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana

STM: Puhelinneuvonta koronaviruksesta käynnistyy

STM: Kansallisen lääkityslistan valmistelu etenee

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan nimeä käytetään huojausyrityksissä

STM: Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava FinnHEMS Oy valtion omistukseen

STM: Uusi koronavirus lisätään yleisvaarallisen tartuntatautien joukkoon. 

STM: Asiakasmaksulaki lausunnolle. Maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan

STM: Vanhuspalvelulaissa säädetään henkilöstömitoituksesta laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa

STM: Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia uudistetaan 

Fiva: Finanssivalvonnan strategia 2020 - 2022

STM: SOte-uudistuksen verkkosivusto on avattu

STM: Valtionavustuksella vauhditetaan Kansallisen neurokeskuksen perustamista

STM: Työeläkelainsäädäntöön useita muutoksia

STM: Uudenmaan sote-erillisselvitys: jatkovalmistelu viiden alueen pohjalta

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

STM: Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

THL: Terveydenhuollon asiakasmaksut vaihtelevat suuresti alueittain

STM: Pienimpiin eläkkeisiin korotuksia 1.1.2020 alkaen

Fiva: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysynyt hyvällä tasolla

Yle: Yksityinen lastenlääkäri kalleinta Kymenlaaksossa, silmälääkäri Uudellamaalla 

STM: Kelan pääjohtajaksi Outi Antila

STM: Palvelusetelikokeilu päättyi - yhteenveto kokeilun tuloksista

STM: Työelävakuutusmaksut vuodelle 2020 vahvistettu

STM: Vuoden 2020 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2020

THL: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019

STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2020

Kela: Työterveyshuollon korvauksissa painotus ehkäisevään toimintaan 

STM: Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2020 

STM: Kansallinen syöpäkeskus on perustettu 

THL: Jäykkäkouristus on vakava tauti - aikuisten rokotusaikataulu tunnetaan heikosti

STM: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma käyntiin.  

STM: Työfysioterapeutin vastaanotolle voi päästä ensi vuonna ilman lähetettä

STM: Kuntien näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta.

FIVA: Heikentyvä taloussuhdanne varjostaa suomalaista pankki- ja vakuutussektoria

STM: Sote-uudistuksen johtoryhmän työ käynnistynyt

THL:  Suomalaisten riski kuolla kansantauteihin pienenee - ylipainon ja lihavuuden yleistyminen voi hidastaa hyvää kehitystä

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2020

STM: Pienituloisten etuuksiin esitetään korotuksia

STM: Hallitus valmistelee pienempien eläkkeiden korottamista 

Kela: Kelan päivärahan määrä perustuu jatkossa 12 kuukauden tuloihin

VM: Eläkkeet ja etuudet mukaan tulorekisteriin 2021

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön asiat jakaantuvat kolmelle ministerille 

Kela: Lasten bakteerilääkkeiden ( antibiootit) käyttö on vähentynyt

Finanssivalvonta: Suomen  Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2019: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi hyvänä

THL: Tartuntatautien tilanne Suomessa vakaa; tuhkarokkotapauksia hieman aiempaa enemmän 

THL: FinSote- tuloksia kaupungeista: Työikäisistä jopa 14% kokee psyykkistä kuormittuneisuutta

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous 16.5.2019

Kela: Kelan vuosi 2018 oli työteliäs ja taloudellisesti tiukka

STM: Palvelusetelikokeilu päättyy syksyllä 2019

THL: Ylipaino ja lihavuus vaikuttavat merkittävästi sairastavuuteen

THL: Influenssarokotuskattavuus nousi erityisesti lapsilla

STM: Kaikille korkeakouluopiskelijoille yhtenäiset opiskeluterveydenhuollon palvelut

STM: Sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen määräytyminen muuttuu

STM: Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttömahdollisuus laajenee

STM: Lääkeasioiden kehittäminen jatkumoksi yli hallituskausien

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin 1.4.2019 alkaen

STM: Lääkärit hakeutuvat töihin suuriin sairaaloihin

STM: Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisen valmistelu etenee 

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysyi hyvänä osakkeiden markkinahintojen jyrkästä laskusta huolimatta ( 31.12.18)

Kela: Senioritkin osaavat hakea verkossa - kela.fi kävijätutkimus

Kela: Kela-taksien käyttö ja taksimatkan hinta lähes ennallaan kilpailutuksen jälkeen

STM: Ministeriöiden loput ratkaisuehdotukset maakunta- ja sotelakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Back to Top