STM: Sote-uudistuksen lausuntokierroksella jätettiin 773 lausuntoa 

OM: Riita-asioiden oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet

STM: Perhe-eläketurvaa uudistetaan - hallituksen esitys lausunnolle 

STM: Sosiaaliturvakomitea aloittaa ongelmien selvittämisen sosiaaliturvan monimutkaisuudesta 

STM: Asiakasmaksulain uudistus eduskuntaan - lisää maksuttomia sosiaali- ja terveyspalveluja

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektori on toistaiseksi kestänyt koronapandemian vaikutukset - toimintaympäristö säilyy kuitenkin epävarmana

OM: Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiselle etäyhteyksin esitetään jatkoa

STM: Koronatestausvalmiuden kansallinen koordinaatioryhmä aloittaa työnsä

STM: Suomi mukaan EU:n yhteiseen rokotehankintaan

STM ja THL: Uusien koronavirustarjuntojen määrä Suomessa edelleen kohtalaisen pieni. Päivittäiset testausmäärät kasvaneet.

STM: Parasetamolia tai deksametasonia sisältävien lääkkeiden myyntiä rajoitetaan

STM, THL: Koronavirustartuntojen määrä on selvästi noussut uudella seurantajaksolla 

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2021 

STM: Sote-maakuntakierros vierailee 22 alueella elo-syyskuussa

STM: Muutoksia lääkelainsäädäntöön: tavoitteena parantaa lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä

Huoltajien mahdollisuutta asioida sähköisesti alaikäisen puolesta laajennetaan 

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous 24.6.2020

STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevat hallituksen lakiluonnokset lausunnolle

THL: Terveyskeskusten kiireettömän sairaanhoidon vastaanottokäynnit puolittuivat kevään aikana

THL: Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen hyödyttäisi ikääntyneitä ja pienituloisia, mutta toisi helpostusta alkuvuoden maksutaakkaan 

STM: Sosiaaliturvan ongelmista muodostuu neljä kokonaisuutta

STM: Hallitus linjasi sote-uudistuksen valmistelun lähtökohdat 

STM & THL: Koronavirusepidemia on jonkin verran hidastunut kahdessa viikossa

STM: STM:n hallinnonalalle esitetyt määrärahat lisätalousarvioon

STM: Muutoksia koronavirusepidemian vuoksi asetettuihin rajoituksiin 1.6 alkaen

Fiva: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä työeläkelaitosten vakavaraisuus 31.3.2020

Kela: Kelan vuosi 2019

STM: Yleisötilaisuuksissa noudatettava ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä 

STM: Valtioneuvoston päätös koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi

STM: STM ohjeistaa aluehallintoviranomaisia päättämään koulutilojen avaamisesta ja yleisötilaisuuksien rajoituksista   

STM: Koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea

Kela: Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimuksesta ja vasta-ainetesteistä saa Kela-korvauksen

Kela: Koronavirusepidemian vaikutukset työterveyshuollon korvaamiseen

STM ja THL: Epidemia on hidastunut voimakkaasti Suomessa

Kela: Kela selkiyttää yksityisten etälääkäripalveluiden korvaamista

STM: Sosiaali- ja vakuutuslainsäädäntöön muutoksia EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta

STM: Lisätalousarviossa varoja koronaan liittyviin mm. varusteisiin, lääkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin

STM: Kehysriihen päätökset parantavat sosiaali- ja terveyspalveluja sekä lääkehuoltoa

Kela: Missä tilanteessa voi saada tartuntapäivärahaa?

STM: Työnantajan työeläkevakuutusmaksuja esitetään alennettavaksi koronaviruksen aiheuttaman vaikean taloustilanteen vuoksi 

STM: Heli Backman STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi 

STM: Lääkkeiden riittävyys ja lääkejakeluketjun varmistaminen

STM: Oppilaitokset suljetaan ja yli 10 henkilön yleisötilaisuudet kielletään

STM: Kansalaisille suunnattu koronavirustietoa sisältävä digipalvelu on avattu

Kela: Kelan selkoesitteet vuodelle 2020 on julkaistu 

Kela: Tartuntapäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana

STM: Puhelinneuvonta koronaviruksesta käynnistyy

STM: Kansallisen lääkityslistan valmistelu etenee

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan nimeä käytetään huojausyrityksissä

STM: Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava FinnHEMS Oy valtion omistukseen

STM: Uusi koronavirus lisätään yleisvaarallisen tartuntatautien joukkoon. 

STM: Asiakasmaksulaki lausunnolle. Maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan

STM: Vanhuspalvelulaissa säädetään henkilöstömitoituksesta laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa

STM: Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia uudistetaan 

Fiva: Finanssivalvonnan strategia 2020 - 2022

STM: SOte-uudistuksen verkkosivusto on avattu

STM: Valtionavustuksella vauhditetaan Kansallisen neurokeskuksen perustamista

STM: Työeläkelainsäädäntöön useita muutoksia

STM: Uudenmaan sote-erillisselvitys: jatkovalmistelu viiden alueen pohjalta

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

STM: Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

THL: Terveydenhuollon asiakasmaksut vaihtelevat suuresti alueittain

STM: Pienimpiin eläkkeisiin korotuksia 1.1.2020 alkaen

Fiva: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysynyt hyvällä tasolla

Yle: Yksityinen lastenlääkäri kalleinta Kymenlaaksossa, silmälääkäri Uudellamaalla 

STM: Kelan pääjohtajaksi Outi Antila

STM: Palvelusetelikokeilu päättyi - yhteenveto kokeilun tuloksista

STM: Työelävakuutusmaksut vuodelle 2020 vahvistettu

STM: Vuoden 2020 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2020

THL: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019

STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2020

Kela: Työterveyshuollon korvauksissa painotus ehkäisevään toimintaan 

STM: Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2020 

STM: Kansallinen syöpäkeskus on perustettu 

THL: Jäykkäkouristus on vakava tauti - aikuisten rokotusaikataulu tunnetaan heikosti

STM: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma käyntiin.  

STM: Työfysioterapeutin vastaanotolle voi päästä ensi vuonna ilman lähetettä

STM: Kuntien näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta.

FIVA: Heikentyvä taloussuhdanne varjostaa suomalaista pankki- ja vakuutussektoria

STM: Sote-uudistuksen johtoryhmän työ käynnistynyt

THL:  Suomalaisten riski kuolla kansantauteihin pienenee - ylipainon ja lihavuuden yleistyminen voi hidastaa hyvää kehitystä

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2020

STM: Pienituloisten etuuksiin esitetään korotuksia

STM: Hallitus valmistelee pienempien eläkkeiden korottamista 

Kela: Kelan päivärahan määrä perustuu jatkossa 12 kuukauden tuloihin

VM: Eläkkeet ja etuudet mukaan tulorekisteriin 2021

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön asiat jakaantuvat kolmelle ministerille 

Kela: Lasten bakteerilääkkeiden ( antibiootit) käyttö on vähentynyt

Finanssivalvonta: Suomen  Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2019: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi hyvänä

THL: Tartuntatautien tilanne Suomessa vakaa; tuhkarokkotapauksia hieman aiempaa enemmän 

THL: FinSote- tuloksia kaupungeista: Työikäisistä jopa 14% kokee psyykkistä kuormittuneisuutta

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous 16.5.2019

Kela: Kelan vuosi 2018 oli työteliäs ja taloudellisesti tiukka

STM: Palvelusetelikokeilu päättyy syksyllä 2019

THL: Ylipaino ja lihavuus vaikuttavat merkittävästi sairastavuuteen

THL: Influenssarokotuskattavuus nousi erityisesti lapsilla

STM: Kaikille korkeakouluopiskelijoille yhtenäiset opiskeluterveydenhuollon palvelut

STM: Sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen määräytyminen muuttuu

STM: Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttömahdollisuus laajenee

STM: Lääkeasioiden kehittäminen jatkumoksi yli hallituskausien

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin 1.4.2019 alkaen

STM: Lääkärit hakeutuvat töihin suuriin sairaaloihin

STM: Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisen valmistelu etenee 

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysyi hyvänä osakkeiden markkinahintojen jyrkästä laskusta huolimatta ( 31.12.18)

Kela: Senioritkin osaavat hakea verkossa - kela.fi kävijätutkimus

Kela: Kela-taksien käyttö ja taksimatkan hinta lähes ennallaan kilpailutuksen jälkeen

STM: Ministeriöiden loput ratkaisuehdotukset maakunta- ja sotelakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

STM: Ministeriöiden ensimmäiset ratkaisuehdotukset maakunta- ja sotelakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Kela: Kelan hakemuksista 69% tehtiin verkossa vuonna 2018

Kela: Kanta-palvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi

STM: Lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää kehitettävä kokonaisuutena

STM: Suomalaisella sähköisellä reseptillä voi hakea lääkkeitä eurooppalaisista apteekeista

Kela: Muutoksia Suomeen töihin tulevien ja ulkomaille lähtevien oikeuksiin saada etuuksia

STM: Usein kysyttyä kysymyksiä ja vastauksia asiakasmaksulaista on päivitetty

STM: Asumisperusteinen etuuslainsäädäntö muuttuu

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla 

Kela: Suurin osa kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista määrältään samoina 2019. Lääkekatto alenee.   

STM: Maakunnat tuottaisivat ensihoitopalvelut pääasiassa itse, myös yksityiset toimijat voisivat tuottaa palveluja

Oikeusministeriö: Uusi tietosuojalaki voimaan vuoden 2019 alusta

Finanssivalvonta: Suomalainen vakuutussektori säilyttäisi vakavaraisuuden myös sijoitusmarkkinoiden heiketessä

STM: Asiakasmaksulaista esitys; asiakkaalta saisi jatkossa periä vain laissa säädettyjä maksuja

STM: Työttömyysvakuutusmaksut muuttuvat

STM: Työterveyshuollon korvausjärjestelmä muuttuu

STM: Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuoltoa koskevan lain kumoamisesta

STM: Sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen määräytyiseen muutoksia

STM: Itsehoitolääkkeisiin ehdotetaan hintakilpailua

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilynyt vahvana. Vakavaraisuus 30.9.18.

Kela: Lääkekorvausmenot pienenivät 2017; viiden vuoden kasvu päättyi.

Fiva: Selvitys peruspankkipalvelujen saatavuudesta ja hinnoittelusta 

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2019

STM: Vuoden 2019 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu

STM: Suun terveydenhuollon valinnanvapaus kiinnostaa kuntalaisia ja palveluntuottajia

STM: Hallitus uudistaisi apteekkitoimintaa vaiheittain

STM: Palvelusetelikokeilusta oppia tulevaan - valinnanvapaus haastaa palvelutuottajat kehittämään toimintaansa

STM: Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2019

STM: STM käynnistää valmistelun vaihtoehtohoitoja koskevasta lainsäädännöstä

STM: Ehdotukset apteekkeja koskevista muutoksista lausunnolle

STM: Muutoksia kansaneläkeindeksiin

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektori on vakavarainen, äkillisiin korjausliikkeisiin kuitenkin varauduttava  

STM: Kuntoutuksen apuvälineiden luovutukselle valtakunnalliset yhtenäiset perusteet

STM: Uusi poikkihallinnollinen ohjusryhmä vahvistaa Suomen terveysturvallisuustyötä 

Kela: Ikääntyvät käyttävät eniten yksityistä hammashoitoa

VM: Valtio selvittää vaihtoehtoja kansalaisten sähköiseen tunnistautumiseen

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan uusi toimenpidehinnasto 1.9.2018 alkaen

STM: Asumisperusteisen sosiaaliturvan ehtoja tarkistetaan

STM: Työryhmän esitys ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämisestä

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2019 

STM: Hallitus esittää apteekkitoimintaan muutoksia

STM: Uusi asiakasmaksulaki lausunnolle - pitkäaikaishoidon asiakasmaksut yhdenmukaisiksi ja alle 18-vuotiaille maksuttomat palvelut 

STM: Selvitysryhmä pohjustaa kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamista

STM: Hallitus: Valinnanvapauden vaiheistusta lisätään ja maakuntien rahoitus turvataan

THL: Jopa 400 000 suomalaista kokee saaneensa liian vähän lääkäripalveluja.

STM: Loppuraportti lääkekorvausjärjestelmän kehittämisestä valmistunut

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2018: Suomen finanssisektori säilyi kokonaisuudessaan vahvana

Kela: Kela korvaa vähälle käytölle jääneet palvelupisteet muilla palveluilla

STM: Muutoksia työterveyshuollon korvausjärjestelmään

STM: Terveydenhuollon paperit muuttuvat bittivirraksi

STM: Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönottoa esitetään laajennettavaksi 

STM: Genomikeskus - tiedosta terveyttä

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous 18.5.2018

STM: Valinnanvapauden ensimmäiset pilottialueet on valittu.

Kela: Toimintansa lopettaneiden yksityisten palvelutuottajien paperisten asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi siirtyy Kelaan

Kela: Muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin 1.7.2018 

Kela: Sairaanhoitokäyntejä tehdään työterveyshuollossa aiempaa vähemmän

STM: Vakuutusten myynnin ja valvonnan sääntely uudistuu

STM: Monikanavarahoitusta yksinkertaistetaan. Asiakasmaksuja uudistetaan.

STM: Hallituksen kehysriihessä sovitut toimenpiteet

STM: Palvelusetelikokeilu. Lääkäriaikojen saatavuus ja terveysaseman sijainti tärkeimmät kriteerit

STM: Miehille sattuu liikaa. Tapaturmapäivä 13.4.2018

Kela: Kelan korvaamien taksimatkojen uudet palvelutuottajat valittu. Korvauksiin muutoksia.

STM: Palvelusetelikokeiluun viisi uutta hanketta

Oikeusministeriö: Tietosuojalaki täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta 

Fiva: Finanssisektorin tilanne on säilynyt vakaana, mutta kotitalouksien kasvanut velkaantuneisuus lisää riskejä

STM: Vakuutuslääkärijärjestelmää kehitetään

STM: Kaikki maakunnat hakivat mukaan valinnanvapauspiloitteihin

STM: Työterveyshuoltoa koskevat palvelut tulee yhtiöittää 1.1.2019 mennessä

Kela: Sote-uudistukseen liittyvää valinnanvapautta rakennetaan jo Kelassa  

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan toimintakertomus 2017: Finanssisektori on säilynyt vakaana

Kela: Kela maksoi etuuksia lähes 15 miljardia euroa

STM: Hallitus esittää valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin

Lääkekorvausmenot pienenivät vuonna 2017

Kela: Asiantuntijaryhmä selvittää kelaa koskevan lainsäädännön ajantasaisuuden 

STM: Palvelusetelikokeilun ensimmäisessä väliarvioinnissa ei noussut esiin yllätyksiä 

Verohallinto: Tulorekisteri kokoaa tulotiedot yhteen paikkaan. Tulorekisteri käyttöön 1.1.2019 

STM: Lausuntoyhteenveto valinnanvapauslain luonnoksesta

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Päivitetty 28.12.17  

STM: Kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittamista tiukennetaan

STM: Sairausvakuutuslain mukaisten matkakustannusten korvaukset muuttuvat  

Kela: Kalliita lääkkeitä käyttävien lääkeostoihin helpotusta

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2018

STM: Valinnanvapauslain luonnoksesta yli 700 lausuntoa

STM: Hallitus täsmentää valinnanvapauslakia

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla 

STM: Palvelusetelikokeilut laajentuvat

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan johtokunta nimitetty vuosiksi 2018 - 2020  

Finanssivalvonta: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen julkaisema stressitesti - Suomi eurooppalaista keskitasoa

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2017: Finanssisektori vakavarainen, henki- ja vahinkoyhtiöiden maksutulo pysyi ennallaan

STM: Saattohoitoa ja palliatiivista hoitava saatava yhdenvertaisesti koko Suomessa

Back to Top